Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Církev

Dnes byla zveřejněna Věroučná nóta o některých aspektech evangelizace

Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila nový dokument - Věroučnou nótu o některých aspektech evangelizace. Ve vatikánském tiskovém středisku ji představili kardinál William Joseph Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Ivan Dias, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svatořečení a arcibiskup Angelo Amato, sekretář Kongregace pro nauku víry.
Nóta reaguje na názory, které se v současnosti nezřídka objevují, že jakýkoli pokus přesvědčovat jiné o náboženských záležitostech je omezením jejich svobody a že stačí vyzývat k „jednání podle vlastního svědomí“ a že není potřeba hlásat obrácení ke Kristu, protože spása je možná bez explicitní víry v Krista a formálního začlenění do církve.
Dokument, rozdělený do tří částí, objasňuje vztah mezi misijním posláním církve a respektováním svědomí a náboženské svobody.
V úvodu dokumentu je připomínáno, že každá osoba má právo slyšet evangelium o Bohu, který se zjevil a daroval v Kristu. Z tohoto práva slyšet evangelium logicky vyplývá povinnost evangelium hlásat.První část pojednává o antropologických aspektech evangelizace. Připomíná, že relativismus a agnosticismus popírají lidskou schopnost poznání pravdy, ale ve skutečnosti lidská svoboda nemůže být oddělena od vztahu k pravdě. Lidský intelekt, jako dar Boha, může vést k poznání pravdy. Nelze ho ale dosáhnout samostatně, je potřeba pomoci a znalostí druhých.
Předávání poznané pravdy také plně odpovídá lidské přirozenosti, která touží sdílet s ostatními dosažená dobra. Evangelizací se však křesťané také otevírají možnosti nechat se obdarovat ostatními kulturami a tradicemi. Dokument samozřejmě odmítá jakékoli formy nátlaku jako formu evangelizace.
Další dvě části pojednávají o ekleziologických a ekumenických aspektech evangelizace.
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008