Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Církev

Kompendium sociální nauky církve bylo představeno české odborné veřejnosti

Ve čtvrtek 21.2. bylo veřejnosti na Teologické faklutě UK představeno Kompendium sociálního učení Církve, ve kterém jsou shrnuty všechny body, které se týkají života Církve ve společnosti a jejímu zapojení do jednotlivých společenských oblastí(rodina, práce, ekonomika, politika, občanská společnost, mezinárodní vztahy, ochrana životního prostředí etc.).

Dílo představili a na dotazy odpovídali prof. Albert-Peter Rethmann (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy, Katolická teologická fakulta UK, Praha), prof. Lubomír Mlčoch (odborná redakce textu) a Pavel Mareš (Karmelitánské nakladatelství).

V úvodu  prof. Rethmann vyslovil poděkování prof. Ctiradu Václavu Pospíšilovi za překlad. Připomněl, že jde o systematizovaný přehled stanoviska katolické církve k otázkám lidských práv a sociálního řádu. Církev zde nemluví v dogmatické autoritě a vyzdvihuje důstojnost lidské osoby; zve k dialogu.

Samotné Kompendium prezentoval  p. Mareš. Vyzdvihl 8. kapitolu, jež pojednává o vztahu člověka k státu, předpokladech politické autority a hodnotě občanské společnosti; dále připomíná otázku lidských práv, úlohu médií, složité postavení hodnot v demokratickém systému a náboženská práva jako nedělitelnou složku základních lidských práv.

Prof. Mlčoch  přiblížil komplikace spojené s překlady knihy a shrnul její význam.

Teologické fakulty v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích připravují v rámci předmětů etika a sociální etika další semináře a kurzy k tomuto tématu. Pražská Katolická teologická fakulta UK otevře v brzké době nový studijní obor "aplikovaná etika" (politická etika, hospodářská etika, etika v medicíně, etika médií).

Adresáty Kompendia jsou zejména ti, kdo působí ve veřejném životě a pastoraci a všichni, kdo nesou za druhé odpovědnost a spoluvytvářejí veřejné mínění – politici, ekonomové, právníci, zaměstnavatelé, pracovníci médií, představitelé neziskového sektoru a další zástupci občanské společnosti. Ale samozřejmě je tato kniha přínosná pro každého křesťana, kterému nejsou lhostejné životy ostatních lidí.

Více informací: webové stránky:

http://ikarmel.cz/kniha/Kompendium-socialni-nauky-cirkve_101125.html

http://ikarmel.cz/knihy.php?styp=kslova&keyword=sociální%20nauka

 
Seriálová recenze Pavla Jajtnera, velvyslanec ČR u svatého stolce

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008