Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Církev

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2008

Dnes (11.12.2007) dopoledne v sále Jana Pavla II. Tiskového střediska Apoštolského stolce kardinál Renato Raffaele Martino a biskup Giampaolo Crepaldi, předseda a sekretář Papežské rady "Iustitia et Pax", představili poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni míru (1.1.), letos na téma "Lidská rodina, společenství pokoje".

Vatikán: Papež zvolil téma, které mu obzvlášť leží na srdci. První společenství mezi lidmi vzniká tehdy, když se muž a žena z lásky rozhodnou založit novou rodinu. Ale i mezi národy by měly panovat vztahy solidarity a spolupráce, jak se sluší na členy jediné lidské rodiny. Papež v úvodu cituje úryvek z dokumentu Druhého vatikánského koncilu Nostra aetate: "Všechny národy tvoří přece jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země. (srov. Sk 17,26) Mají také jeden poslední cíl, Boha." (č. 1)

Poselství je rozděleno do dvou částí a v každé z nich se o tématu rodiny v jejím mikro- i makroměřítku pojednává ve vztahu k různým aspektům zachování míru. V první části se zdůrazňuje smysl a hodnota vztahu mezi rodinou jako základní buňkou společnosti a mírem, ve druhé se hovoří o lidské rodině ve vztahu k vážným problémům, které s mírem souvisí.

Na závěr papež připomíná 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv (1948-2008), 25. výročí přijetí Charty práv rodiny Apoštolským stolcem (1983-2008) a 40. výročí Světového dne míru (1968-2008).

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008