Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Media

Exarchát 13/2008

Nové číslo zpravodaje řeckokatolické církve, jehož recenzi vám dnes poprvé přinášíme v recenzi, v novém roce provedlo pár drobných změn ve své struktuře.
V čísle můžeme nalézt pravidelné rubriky jako Editorial, Slovo otce biskupa Ladislava Hučka, životopisy svatých unie, ale nyní zde nalezneme i rubriky nové, které vám nyní přiblížím.

 

Dějiny sv.unie

Ø      v prvním díle se máme možnost dozvědět historii  nejrannějších dějin, které předcházeli samotnému založení unie v Brestu v roce 1646 a tím není nic jiného, než příchod svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu a působení hlaholských a cyrilských škol, které zakládali na území Balkánu jejich žáci, kteří byli vyhnání z Moravy

Ø      celé dnešní téma rubriky se odráží  na informacích o Pravoslavné církvi, které jsou k nalezení na stránkách ekumenické rady církví na adrese http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=313. Tyto informace autor článku Jan Klobušický vyvrací a nebo je srovnává s historickým vývojem. Za vzor může sloužit výrok, že „ naše domácí pravoslaví navazuje na cyrilometodějské dílo a považuje se za jeho pokračování,“ což nelze soudit jako pravdivé, protože Cyril a Metoděj pracovali jako apoštolové ještě v době, kdy církev nebyla rozdělena a jejich misie obsahuje užití prvků jak západních, tak východních(kontrast liturgie sv.Jana Zlatoústého versus liturgie svatého Petra přeložená do církevní slovanštiny).

Svátosti konverze – Zelený škapulíř

Ø      Tato rubrika je vlastně takovým exkurzem do vývoje úcty k Panně Marii a užívání škapulířů, medailek a svatých obrázku, kterých mariánští ctitelé užívají. V dnešním úvodním díle se dozvíme o působení zázračných medailek a zeleného škapulíře v dějinách a jeho vysvětlení jeho působení na každého z nás.

 

V čísle dále naleznete další informace o dění v exarchátě, historii chrámů, ve kterých se východní liturgie sv.Jana Zlatoústého pro věřící slouží a také mnoho dalších článků v českém a ukrajinském jazyce.

 

Časopis Exarchát vydává řeckokatolická církev v ČR od roku 2006. Obnovuji se v ní články jak východně-teologické, tak i články populárně-církevního rázu. Zpravodaj vycházející jako měsíčník je koncipován tak, aby jej mohli číst, jak čeští čtenáři, kteří projevují zájem o katolickou východní liturgii byzantsko-slovanského obřadu, tak i ukrajinská a ruská menšina, která je hlavní cílovou skupinou pastorace této uniatské církve, která je spřízněna s Římem(tj.uznává za svou univerzální hlavu římského biskupa – papeže) od roku 1646 tzv.bretskou a později užhorodskou unií.

 

 

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008