Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Media

Světlo 8/2008

"Doba obrácení." Tak zní nadpis další katecheze svatého otce Benedikta XVI., kterou pronesl o Popeleční středě na náměstí sv.Petra ve Vatikánu.

Hlavním rysem tohoto čísla je zajisté Bůh jako zdroj dobra a odpuštění. Urs Keusch se přímo vúvodu do článku o sestře Benigně consolátě Ferrero zmiňuje otom, jak v mládí mu byl vštěpován "obraz boha jako přísného a trestajícího" Avšak s postupem doby a se zjevením Pána Ježíše milosrdného Faustýně již slyšíme to on Deus caritas est(Bůh je láska). 

V článku Všechno zláeží na božím požehnání otce Speringera, kde autor zdůrazňuje, že v boji proti zlému duchu v podobě obrazu Davida a Goliáše se stačí držet pěti slov, které mohou pomáhat jako oblázky jejichž rány mohu způsobit nepříteli značná zraněn, a tšmi jsou: Ježíš(Bůh, který všem pomáhá), Neboj se, Jdi, Žehnám ti a Maria.

Síla milosrdenství od Boha však může pomoci člověku i v poslední chvíli a vždycky stačí jen tak málo a prosit o odpuštění jak boha, tak i toho komu jsme ublížili nebo jej zabili o čem svědčí  v tomto čísle i příběh Jamese Maliconta, vězně z cely smrti, který byl uvězněn za vraždu své třináctiměsíční dcery a kterému nabídl pomoconou ruku Clear Creek, mnich z jednoho nejmenovaného kláštera. 

V krátkých zprávách, které se většinou přímo týkají potratu jsem vybral zprávu, která pochází z Izraele, kde se vrchní rabinát vyjádřil k potratům tím způsobem, že uvedl důvod opoždění příchodu Mesiáše právě tím, že se v židovských rodinách rodí málo dětí a židovské matky namísto toho, aby přijali dítě zrozené v jejich lůně, jdou v mnoha případech podstoupit potrat.

V rozhovoru s Michaelem Hesemannem, odborníkem na církevní historii a její apologii o černých legendách, které ve valné většině špiní dobré jméno Církve.

V čísle dále naleznete pravidelné rubriky Liturgická čtení, Breviář pro laiky, Program TV NOE a zamyšlení nad liturgickými texty dnešní neděle od otce Amadea.

Světlo je týdeníkem Matice Cyrilometodějské, které vychází nepřetržitě od roku 1992. Jeho účelem je především zprostředkování zpráv a teologických článků ze zahraničních zdrojů a podpora tradiční liturgie. Nechybí často také ohlédnutí za církevním vývojem u nás a dopis otce arcibikupa Jana Graubnera a dopisy otce Jana M.Antonína Stajnera. 

Archiv čísel je k nalezení na http://svetlo.farnost.com

 

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008