Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Názory, glosy

Lidé nechodí v neděli na mši proto, aby se pobavili.

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu kardinál Arinze po-skytl inertview časopisu „Inside the Vatican“, ve kterém hovoří o poznatcích z posledního synodu.

Lidé nepřicházejí na mši svatou, aby se pobavili, ale aby se klaněli Bohu, děkovali mu a prosili o odpuštění svých hříchů a o jiné věci, které potřebují. Proto chodí na mši. Když chtějí zábavu, vědí, že musí jít jinam.

„Zábava je něco zcela jiného. Na to máme farní sál nebo divadlo.“ Zvláště pokud jde o chrámovou hudbu, nesmíme ztrácet ze zřetele její cíl, a tím je modlitba a posílení víry. „Místní církve si musí být vědomy toho, že chrámový zpěv není totéž co hudba v baru nebo v mládežnickém klubu,“ řekl prefekt. Gregoriánský chorál musí v chrámě zůstat. Jestliže se v některé diecézi vůbec nepoužívá gregoriánský chorál, stala se někde velká chyba.

To neznamená, že se musí používat jen gregorianika. Je zde místo i pro jinou hudbu, ale ta musí respektovat řeč a kulturu lidí. Ideálem je, existuje-li liturgická komise, která posuzuje vhodnost hudby a textů. Poslední rozhodnutí přísluší biskupovi.

Kéž by lidé zůstávali věrní tomu, co vyplývá z naší víry, a ne tomu, co bylo vytvořeno lidmi, kteří rádi dělají zákony pro jiné. Lex orandi – lex credendi. Je to naše víra, co vede náš život modlitby, a když poklekáme před svatostánkem, děláme to, protože věříme, že zde je přítomen Ježíš Kristus.

Lidé při slavení liturgie si musí být vědomi, že je to veřejná modlitba Církve. Není to vlastnictví jednotlivce. Jednotlivci musí usilovat o to, aby liturgii slavili tak, jak to chce Církev. Když věřící řeknou: „Náš farář dělal poslední neděli věci, které nejsou v žádné známé liturgické knize,“ pak se jedná o velmi vážnou věc.

Podle kardinála Arinze je synodálním otcům jasné, že mnoho katolíků nemá správnou víru v reálnou přítomnost v Nejsvětější Svátosti. Problém je tak vážný, že bylo navrženo, aby to bylo obsahem homilií. Protože pro mnoho katolíků je nedělní bohoslužba jedinou náboženskou výukou, jakou během týdne dostanou, navrhli otcové, aby čtyři základní okruhy katolické víry byly vyloženy věřícím ve čtyřletém cyklu. Tyto čtyři okruhy jsou: víra, svátosti, morálka, modlitba. Mnoho katolíků neví o těchto věcech v podstatě nic. To je skutečnost, kterou nikdo nemůže popřít.

Pro kněze, který slouží mši čelem k lidu, vzniklo pokušení stát se showmanem. Když nemá dostatek kázně, brzy se stane hercem. On sám to nemusí pozorovat, ale začne sám sebe projektovat místo Krista. Pouze ti, kteří čtou první a druhé čtení, mohou použít nějakou malou taktiku, aby upoutali pozornost roztržitých lidí. Někteří lidé si myslí, že to nejdůležitější z 2. vatikánského koncilu je dělat něco nového. Jsou farnosti, kde určité skupiny rozhodují každý týden, jak se bude slavit liturgie, jako by liturgie byla něco, co my navrhujeme, a nikoliv něco, co přijímáme. Vznikla zcela falešná představa, že každý týden musí být něco nového. Někteří lidé mluví o 2. vatikánském koncilu, ale myslí tím svoje vlastní nápady. Musíme dávat pozor na lidi, kteří chtějí prosazovat své vlastní věci, a mluví přitom o „duchu koncilu“.

převzato ze Světla 49/2005

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008