Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Nedělní liturgická čtení

Ve společenstvích, ve kterých se dospělí připravují na přijetí iniciačních svátostí, tedy křtu, eucharistie a biřmování, během obřadů velikonoční vigilie, byli v liturgii 1. neděle postní katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu. Tomuto kroku přípravy se také říká „vyvolení“ nebo „zapsání jména“. Církev tady na základě svědectví kmotrů a katechistů i na základě ujištění katechumenů o pevnosti jejich předsevzetí pronáší úsudek o tom, jak jsou připraveni, a stanoví, zda mohou přistoupit k velikonočním svátostem. V tuto chvíli se pro ně také uzavírá doba katechumenátu, dlouhé přípravy mysli i srdce. Při ní se rozvinuly a dozrávají jejich počínající víra, obrácení a vůle změnit život. Tito bratři a sestry se rozhodli vstoupit do životního vztahu s Bohem v Kristu, za své přijali kající smýšlení, učili se vzývat Boha a modlit se, udělali první zkušenosti se společenstvím a duchem křesťanů (Uvedení do křesťanského života, 1987). My všichni se spolu s nimi připravujeme na obnovu našeho křestního vyznání, chceme se znovu zříci hříchu a jednoznačně přilnout ke Kristu. Postoje, které církev vyžaduje od čekatelů křtu, bychom měli vzít za své. Je to výborný program změny – obrácení – našeho života.
V závěru každé mše dostáváme úkol. Jsme posíláni. Setkání s Kristem, podle slov papeže Jana Pavla II., si nelze nechat pro sebe. Ježíš chce být skrze nás přítomen ve světě, ve kterém žijeme. Vydal se přece za všechny. Nemůžeme ho tedy ponechat v chrámě, uzavřít do svatostánku nebo do svého srdce, ani omezit jen na neděli. Lidé kolem nás čekají na jeho radostné poselství všude a kdykoli.
V hledání celkového smyslu postní doby nám mohou pomoci slova první postní preface, která
nám před oči výrazně staví vlastní cíl této přípravné doby na Velikonoce a motivuje úsilí
postních týdnů pohledem na velikonoční události. Říká: ”Neboť ty nám vždy znovu dáváš
milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost
velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti
tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista.” (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998,
str. 99). Moc Božího odpuštění chceme spolu s těmi, kteří se jako katechumeni připravují
na přijetí iniciačních svátosti církve (křtu, biřmování a eucharistie), znovu zakusit
i my, už pokřtění. O obrácení i o otcovském odpuštění dnes v liturgii uslyšíme. Odřeknutí
se hříchu a zla i upřímné vyznání víry nás spolehlivě povede k plodu Kristova velikonočního
tajemství.
V dnešních liturgických textech navazuje Ježíš na dvě ”novinové zprávy z černé kroniky”
a komentuje je shodně znějícími slovy: ”Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Stejným směrem ukazuje i následující podobenství o neplodném fíkovníku, jemuž je ještě
jednou dána šance na přežití (Lk 13,1-9). Tak zachycuje neděle tohoto cyklu především
téma spasitelného obrácení (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998, str. 106). V něm pak
nejde o nic jiného, než o změnu smýšlení, o otočku na cestě a nalezení správného směru,
vedoucího k cíli cesty. Dnešní liturgie nás zve, abychom si uvědomili toto veliké štěstí
nové příležitosti.
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008