Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

P.Antonín Šuránek - texty a homilie

3.neděle postní

Jan 4,15-22 Jediná cesta
Charisma otvírá srdce k pokání. Vyvolat vědomí viny. Zájem o hluboké náboženské otázky.

Vidím, že jsi prorok - Samařanka sotva hledí uniknout, převést na jiné pole. Spíše dává najevo, že připouští výtku Páně k srdci. Jinak a nesrovnatelně lépe se chová než židé, kteří když jim Pán pravdu třeba sebevlídněji vytýkal, rostli v ne-návisti vůči němu. Ona vědoma si, že mluví s prorokem, využívá příležitosti a předkládá otázku, kterou se v mysli patrně často zabývala. I ona měla své hlubší problémy. budí nutně naši úctu velikou snahou po pravdě. A kdo ví, nepocházel-li nepořádek jejího života právě z toho, že měla nevyřešené některé pochybnosti, nejistoty. Bylo mnoho světských věcí, o nichž mohla začít rozmluvu s prorokem, ale to (je důležité), že první otázka, která ji leží na srdci, se týká bohoslužby. (Pán řekl učeným vykladačům Písma: Něvěstky vás předejdou do Božího království! Mt 21,31)
Naši předkové uctívali boha tady na té hoře (ukazuje prstem, vyčnívala při pouhém pohledu(, a vy říkáte: (Jen) v Jeruzalémě je to místo, kde se m bůh uctívat. Malí prostí lidé. Kde je pravda? domnívá se, že bohoslužba může být vázána pouze na jedno místo. To mělo ovšem ve starém zákoně své hluboké zdůvodnění: šlo o to udržet u těkavých lidí jedinou víru, aby pro slabost víry a různá místa nedošlo k roztržkám - schizmatům. ale nyní, když se naplnil čas a přišel Mesiáš, aby uvedl lidstvo do skutečné pravdy, je třeba rozšiřovat srdce i rozhled. pán mluví jako prorok a vyžaduje víru.  Je jemný, ale pevný.
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008