Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Teologie

J. A. Fitzmeyr S.J.: Co říká Nový Zákon o Kristu

Reakce na diskuzi na signálech(pozn.redakce)
Vzhledem k tomu, že již jedna, a to velmi mírná, verze této recenze mi byla smazána, píšu novou a o poznání přímočařejší.(Reakce na diskuzi na portálu Signály.cz - pozn.redakce)

Zmíněná kniha je rozdělena do dvaceti pěti otázek, na které podává biblista svou odpověď vždy v rozsahu několika stran.
Již v první odpovědi nenechává čtenáře na pochybách, o co půjde: o úplnou apostazi od Církve a o zavržení věčných pravd svaté katolické víry. Evangelia prý nejsou faktografickými záznamy; jsou výpovědmi jiného řádu, posvátným dědictvím (což je jen neomodernistický eufemismus pro lež) atd. Svatopisy jsou vlastně fantazií sv. evangelistů (rozuměj falsifikátorů) na téma jakéhosi výrokopisu označeného Q. V druhé odpovědi nám jezuita jen letmo naznačí, že věří více židu Flaviovi Josephovi a satanskému Talmudu, než sv. evangelistům, aby ve třetí kapitole přiznal jistý díl pravdy i apokryfním evangeliím. Toto odvržení Písma sv. na poslední místo z posledních kulminuje ve velevýmluvné kapitole čtvrté, kde se deklaruje pýcha rozumu tohoto exegety nejexplicitněji: my nyní prý "máme klíč k Písmu sv., který v předchozích staletích chyběl," můžeme na jeho základech rozvinout nebývale ekumenismus (společně k apostazi!) Naopak odmítli-li bychom, že to, co Kristus dělal a kázal, to, co kázali sv. apoštolové a to, co sepsali sv. evangelisté, jsou tři zcela odlišné věci, spáchali bychom prý "intelektuální sebevraždu," nebo bychom skončili v apostazi. (Toť ovšem slepá ulička!)

Pak už následuje destrukce všeho, v co kdy Církev věřila, v rychlém sledu: dětství Pána Ježíš je smyšlenkou sv. evangelistů, On sám se nenarodil z Panny, zato měl sourozence, zázraky nekonal, Nejsvětější Svátost Oltářní neustavil, židé za Jeho smrt nemohli, z mrtvých nevstal, na nebe nevstoupil, Petrovi primát nesvěřil, nebylo také v čem, protože Církev nezaložil.

Autor není dost upřímný na to, aby tato popření formuloval explicitně. Vždy je hbalí do moderně-intelektuálně atraktivního hávu řečí o tom, že věroučně je otázka podána z jiného úhlu, že kérygma přináší to či ono, že se na věc díváme z hlediska řecké filosofie atd., jinými slovy, svíjí se jako had, aby nevyšla jeho apostaze najevo.

"Svádí-li tě oko tvé k hříchu, vyloupni ho a odhoď od sebe" [Mt 5, 29]. Analogicky, svádí-li Fitzmeyra rozum k takovéto ohavné blasfemii, měl by ho vydloubnout a odhodit ho od sebe.

Autor článku: J.K.hama.
Poslední komentáře
26.03.2008 08:35:03: Milý vlku, samozřejmě, že mé zcela explicitní vyjádření je jen závěrem, který jsem utvořil z dodanýc...
25.03.2008 20:46:02: Jestliže se vám nelíbí pouhý článek, který má být reakcí na danou problematiku, tak mi nezbývá, než ...
22.03.2008 19:18:09: Jistě autor komentáře dokáže rozpoznat vnitřní hnutí autora, který "se bojí vyjádřit otevřeně"... al...
20.03.2008 10:29:22: Výtečný rozbor! Atak přímo do centra modernistického hnízda. Hnízda, které plodí jen malé zmije - ha...
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008