Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Vatikán

O účasti na masových liturgiích

Dnes vám přinášíme částečně starší promluvu svatého otce Benedikta XVI. z tradičního setkání s kněžími na začátku postní doby 7.února 2008. Celý text v neměněném znění přetiskujeme z oficiálního webu Radia Vatikán.

Nyní vám přinášíme další z odpovědí papeže Benedikta XVI. na otázky, které mu kladli kněží římské diecéze při svém tradičním setkání s ním na začátku postní doby. Jedna z otázek se vztahovala ke slavení masových bohoslužeb, například při setkání mladých, a k tomu, jak zajistit jejich důstojnost a aktivní účast při jejich slavení.

„Liturgie, které se účastní velké davy lidí, skutečně představují problém. Vzpomínám si, jak se - během velkého mezinárodního eucharistického kongresu v Mnichově - v roce 1960 hledalo, jak dát nový ráz eucharistickým kongresům, které až do té doby probíhaly pouze formou adorace. Byl zde návrh učinit jejich centrem eucharistickou bohoslužbu, jako projev přítomnosti slaveného mysteria.

Brzy ale vyvstala otázka, jak to udělat. Adorovat, lze také na dálku, s odstupem, ale ke slavení je potřebné menší společenství, které může s eucharistickým mysteriem vstupovat do kontaktu. Je zapotřebí, aby kolem slavení tohoto tajemství bylo shromážděno společenství.

Těch, kteří se k eucharistické bohoslužbě pro sto tisíc lidí pod širým nebem stavělo negativně, bylo mnoho. Říkali, že to vlastně ani není možné pro samotnou podstatu Eucharistie, která vyžaduje opravdové společenství. Mezi odpůrci takového řešení byli i mnohé velké a uznávané osobnosti.

Poté ale profesor Jungmann, velký liturgista a jeden z velkých architektů liturgické reformy, vytvořil koncept „statio orbis“, který odkazuje k „statio Romae“. V Římě se během postní doby věřící shromažďují na určitém místě, na takzvaném „statio“ jako vojáci Kristovi a poté jdou společně na Eucharistii. Pokud toto, říkal, je „statio“ města Říma, tedy místo, kde se shromažďuje Řím, pak eucharistické slavení se statisíci účastníky je „statio orbis“, místo, kde se shromažďuje svět.

Od té doby máme eucharistické bohoslužby s účastí davů. Pro mne, musím říci, zůstává problém nevyřešen, protože konkrétní společenství je pro slavení bohoslužby podstatné a tudíž si nemyslím, že by definitivní odpověď už byla skutečně nalezena. Proto jsem také na minulém Synodu tuto otázku nanesl.

A ještě jednu otázku jsem tehdy položil. Týkala se koncelebrace v tak velkém množství lidí, protože pokud koncelebruje například tisíc kněží, není jisté, zda je to způsob, zamýšlený Pánem. Jsou zde otázky. Vy jste se s takovou obtíží setkali v Loretu, při účasti na masové bohoslužbě, během níž nebylo možné, aby do ní byli všichni zapojeni stejnou měrou. Je tedy třeba zvolit určitý způsob zachování důstojnosti, která je pro eucharistii nezbytná. Společenství není jednolité a zkušenosti s účastí na této události jsou různé, pro některé je určitě nedostatečná. V Loretu však věci nezávisely na mně, ale spíše na pořadatelích.

Je tedy třeba dobře zvážit, co v takových situacích dělat. Základní problém přetrvává, ale zdá se mi, že pokud víme, co je Eucharistie, pak i tehdy, kdy není možné zapojit se vnější činností, která je zapotřebí k pocitu účasti, lze do ní vstoupit srdcem, jak říká starobylá invokace Církve, směřovaná k těm, kteří stojí v zadní části baziliky: „Vzhůru srdce!“ V ten okamžik všichni vycházíme ze sebe samých a tak jsme všichni s Pánem a jsme pohromadě. Nepopírám problém, ale pokud následujeme skutečně tato slova „Vzhůru srdce“, nacházíme všichni i v obtížných a někdy diskutabilních situacích skutečnou aktivní účast.“

Řekl Benedikt XVI. při setkání s kněžími římské diecéze.

Přeložila Markéta Šindelářová
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008