Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Z domova

Jsem dojat, vzkázal Kundera

Letošní Státní cenu za literaturu získal Milan Kundera. Nejslavnější a světově nejznámější současný český spisovatel si ale pro cenu nepřijel. Zaslal alespoň zvukové pozdravení, ve kterém vzkázal že je dojat. Hosté slavnostního předání v pražském Českém muzeu hudby spisovatelův vzkaz ocenili vstřícným poteskem. Znění vzkazu najdete v článku.

Vážení přátelé, vždycky jsem bral vážně pokyn náhod. Ve stejném dni, kdy jsem se dověděl o vašem ocenění, dostal jsem poštou od Jiřího Menzela kazety jeho filmů, o které jsem ho prosil: dva podle Vančury, několik podle Hrabala.

Ty filmy mne znovu okouzlily a vybavily mi svobodomyslné ovzduší českých šedesátých let, v nichž jsou jejich kořeny. Měl jsem pocit, že mi ozařují skrytý smysl těch let. Od Vančury dvacátých a třicátých let až k Hrabalovi: velký oblouk českého modernismu, jehož souvislost byla přervávána, a která v šedesátých letech znovu ožila, pokračovala a pokračuje. Vybavily se mi tváře Menzelových filmových vrstevníků, mých starých přátel, mezi nimi tvář Evalda Schorma.

Evald měl nápad i odvahu podepsat svým jménem mou hru Jakub a jeho pán, která se ve stejném roce, kdy jsem navždy odešel do Francie, začala hrát v Čechách, hrála se tam až do konce ruské okupace, a poskytovala mi tak iluzi, že jsem ve své rodné zemi pořád přítomen. Snad proto se mi často zdá, že tu hru mám nejraději ze všeho, co jsem kdy napsal.

Ve Francii jsem si také uvědomil, že i když jsem ji psal jako poctu Diderotovi, její humor není francouzský. A začal jsem se ptát: co je to vůbec humor? V každém případě je to ze všech estetických kategorií ta nejneuchopitelnější. V každém koutě světa se lidé smějí jinak a něčemu jinému. Bertolt Brecht měl jistě smysl pro humor. Ale jeho adaptace Švejka svědčí o tom, že vůbec netušil, čemu se to vlastně ten Hašek smál.

Uveřejnil jsem před dvaceti lety ve Francii ve svém vlastním překladu fejeton Ludvíka Vaculíka z roku 1987 Moje Evropa. Napsal jsem toho tehdy francouzsky už hodně, ale věřte mi, žádný francouzský text mi nedal víc jazykové námahy. Protože ve Vaculíkově textu není jediná věta, která by se brala vážně, každá je moudrá, ale tváří se naschvál naivně, a to je právě styl, na který francouzština není zvyklá, a já jsem byl pyšný, že jsem jí ten styl dovedl vnutit. Svým fejetonem Vaculík vrhá z dálky dvaceti let jasnozřivý pohled na Evropu našich dnů.

Z východu i ze západu je obklopena dvěma ohromnými územími, dokonale uniformizovanými a do sebe zahleděnými, zatímco bohatství Evropy je v její různorodosti, různotvárnosti, mnohotvárnosti, kterých když se jednou vzdá, vzdá se sama sebe. Ale nebudu rozvádět Vaculíkovy myšlenky, vždyť ten jeho fejeton jistě dobře znáte.

Chci skončit vzpomínkou na tu, jež umožnila první české vydání knihy, kterou odměňujete, na Zdenu Škvoreckou. Řídila v Kanadě s nesmírnou obětavostí chudé nakladatelství, v němž vycházeli po dvacet let všichni čeští zakázaní autoři. I ona patřila k těm, kdo si byli vědomi největšího prokletí českých kulturních dějin: ustavičného rozbíjení jejich souvislé paměti. Stala se andělem kontinuity české literatury. Všechno by bylo bez ní jiné. Cena, kterou mi udělujete, ať je poctou i pro ni.

Milí přátelé, jsem velice dojat odměnou, kterou jste mi udělili, a moc mne mrzí, že nemohu být s vámi. Ještě jednou, díky, díky.

Milan Kundera
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008