Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Katolická církev

Katolická církev je univerzální křesťanská církev, která je společenstvím těch lidí , kteří přímo pokračovají v odkazu Ježíše Krista, který byl zjeven apoštoly Petr, Pavlem, Ondřejem, Janem a dalšími Kristovými učedníky.

Hlavou katolické církve je papež (z latinského papa otec), který je nástpucem sv.Petra, který byl prvním biskupem univerzální církve.

Katolici vyznávají podobně jako Židé jednoho Boha, ale co se týče dalších věcí, tak jsou oproti nim odlišní. Boha vyznávají sice jednoho, ale uznávají jej ve třech osobách: Otce, Syna (Ježíše Krista - Mesiáše) a Ducha Svatého, který byl seslán na první Kristovy učedníky krátce po jeho vstoupení na nebesa.

"Doba obrácení." Tak zní nadpis další katecheze svatého otce Benedikta XVI., kterou pronesl o Popeleční středě na náměstí sv.Petra ve Vatikánu.
Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila nový dokument - Věroučnou nótu o některých aspektech evangelizace. Ve vatikánském tiskovém středisku ji představili kardinál William Joseph Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Ivan Dias, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svatořečení a arcibiskup Angelo Amato, sekretář Kongregace pro nauku víry.
Fatima. Před 90 lety se v portugalské Fatimě zjevila třem malým pasáčků – Hyacintě, Lucii a Františkovi – Matka Boží. Státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone dnes ve Fatimě celebroval mši svatou v rámci hlavních oslav událostí z roku 1917 a včera tu také posvětil novou baziliku Nejsvětější Trojice. Původní svatyně už nestačila obrovským davům. Ročně toto poutní místo navštěvuje na 5 miliónů věřících.
Papež Benedikt XVI. povzbudil mezinárodní katolickou charitativní organizaci Kirche in Not (Pomoc trpící církvi), která letos slaví 60. výročí svého vzniku, k podpoře křesťanských médií a vzdělávání křesťanských žurnalistů.
Na světový den mládeže se Svatým otcem, které se bude konat 11.-20.července 2008 v australské Sydney již nyní v počtu přihlášených hodně překvapuje. Oproti předchozím odhadům se jich přihlásil velmi vysoký počet - 200 tisíc z celého světa.
Signály současně se zahájením celostátního setkání mládeže proměnily kompletně celou svou nabídku a za starého webu, který nabízel jen několik možných nabídek vznikl veliký portál pro všechny mladé křesťany. Doba očekávání se přitom dala očekávat jen malou zelenou bublinou, ve které stálo, že se jedná o symbol komunikace. Nová tvář signálů byla představena minulý týden na Celostátním setkání mládeže, kdy více než 3000 lidí využilo možnost se přímo v místě do portálu zaregistrovat a získat jojo s logem signálů.
Opravdu se to nedalo očekávat, ale přesto se tak stalo. Signály změnili svou tvář a proměnily se v plnohodnotný portál pro mladé křesťany. Na tomto novém portálu nyní má každý uživatel možnost založit si vlastní účet, díky kterému má následně možnost si zřídit vlastní blog, najít si v signálech další kamarády, založit stránky svého společenstva a také volně diskutovat nebo si přečíst články na webech ostatních společenství.
Celý redakční tým nových signálů  je složený z mnoha dobrovolníků, kteří jsou výborní programátoři nebo začátečníci, kteří se rychle zaučují. Sice celý server během předchozího týdne zažil několik přetížení, ale i přesto si z těchto problému redakční tým nic nedělá. Podle záznamů v diskuzi se totiž jedná o běžný trend, kdy v začátcích takových portálů přichází neobvykle vysoký zájem (v případě signálu se jednalo o záležitost několika dnů), který nebude v následujících týdnech utichat, ale naopak sílit. Mnozí účastníci celostátního setkání mládeže totiž v těchto dnech rozšíří informace o novém portálu do svých farností, kde se díky tomu přihlásí po internetu další množství zájemců o registraci.
Přejme tedy signálům dobrý vývoj a spoustu spokojených uživatelů.
Vídeň. 7.zahraniční cesta Benedikta XVI. do země našich jižních sousedů začala. Její dnešní program:
1. Přijetí Benedikta XVI. na vídeňském letišti.
2. Zastavení Svatého otce u mariánského sloupu na náměstí Am Hof v historickém centru Vídně a u židovského památníku na vídeňském Judentplatz.
3.Promluva Benedikta XVI. na setkání s poslanci a senátory Rakouské republiky, diplomatickým sborem a představiteli světa Rakouské kultury.
V dnešních liturgických textech navazuje Ježíš na dvě ”novinové zprávy z černé kroniky”
a komentuje je shodně znějícími slovy: ”Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Stejným směrem ukazuje i následující podobenství o neplodném fíkovníku, jemuž je ještě
jednou dána šance na přežití (Lk 13,1-9). Tak zachycuje neděle tohoto cyklu především
téma spasitelného obrácení (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998, str. 106). V něm pak
nejde o nic jiného, než o změnu smýšlení, o otočku na cestě a nalezení správného směru,
vedoucího k cíli cesty. Dnešní liturgie nás zve, abychom si uvědomili toto veliké štěstí
nové příležitosti.
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008